Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.

De Algemene Voorwaarden van het Wadden uitzendbureau zijn te downloaden als .pdf bestand.

Download : Algemene Voorwaarden Wadden uitzendbureau